GPW i MCI Management sięgają po innowacyjne spółki w Polsce, Rumunii i na Ukrainie

Aktualności

GPW i MCI Management sięgają po innowacyjne spółki w Polsce, Rumunii i na Ukrainie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz fundusz MCI Management SA objęły Platynowym Patronatem cykl konferencji „TMT Executives Seminar” organizowanych przez firmę New Europe Events. W 2008 roku odbędzie sie 5 imprez – w Warszawie, Kijowie i wybranym mieście Europy Centralnej. Celem projektu jest zainteresowanie firm z regionu Europy Centralnej i Wschodniej pozyskiwaniem kapitału na rozwój.

W związku w uruchomieniem Nowego Rynku, czyli platformy finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw, postanowiliśmy objąć Platynowym Patronatem “TMT Executive Seminars”. Konferencje te są w naszej opinii ważną inicjatywą zmierzającą ku pogłębieniu wiedzy na temat możliwych dróg pozyskania finansowania i rozwoju wśród spółek technologicznych o wysokim potencjale wzrostu – powiedział Prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Ludwik Sobolewski.

„TMT Executive Seminar” to nowoczesne konferencje dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej firm z branży nowych technologii oraz przedstawicieli funduszy inwestycyjnych z Polski i Europy. Podczas imprez tego cyklu spotykają się także przedstawiciele parków technologicznych, firm konsultingowych, liderzy opinii, analitycy, czy dziennikarze poszukujący wiarygodnej i aktualnej wiedzy na temat rozwoju i nowych modeli biznesu w branżach: Mobile / Wireless, Internet / eCommerce, Biotechnology / Lifescience, Software, GIS / GPS.

Cykl konfernecji TMT Executive Seminar dzięki pozyskaniu Platynowych Partnerów, Giełdy Papierów Wartościowych i MCI Management SA wchodzi w kolejny etap rozwoju i staje się wiodącym cyklem konferencji poświęconym nowym technologiom w Europie Centralnej – skomentował Tomasz Czechowicz, Managing Partner Funduszu MCI Management SA.

Formuła konferencji “TMT Executive Seminar” spotkała się w minionych latach z dużym zainteresowaniem. Wspólnie z Platynowymi Partnerami postanowiliśmy zorganizować podobne imprezy również w innych krajach, w których powstają obiecujące szybkowzrostowe firmy technologiczne. W 2008 roku odbędą się konferencje z cyklu “TMT Executive Seminar” w Polace i na Ukrainie, być może również w Czechach i w Rumunii. – mówi Ewa Stępień z New Europe Events.

Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwa Rada Programowa, która opiniuje i współtworzy agendę kolejnych seminariów. W skład Rady wchodzą: dr Wiesław Rozłucki – wieloletni Prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Waldemar Sielski – były szef Microsoft, obecnie inwestor oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI, Rafał Bator – Wiceprezes Enterprise Investors, Dawid Sukacz – członek Zarządu BBI Capital, Jacek Korpała – Partner w DBG Eastern Erope, Michał Popiołek – dyrektor Departamentu Inwestycji Finansowych BRE Banku, Marcin Hejka – szefa pionu inwestycji strategicznych w Europie Środkowo – Wschodniej w Intel Capital, Tomasz Czechowicz – Managing Partner Fundusz MCI Management SA oraz Sylwester Janik – wieloletni Dyrektor ds. Rozwoju Akceleratora Technologii, projektu realizowanego przez Centrum Innowacji FIRE .

Kalendarium konferencji w roku 2008

2008-02-27 TMT.Ventures’08 Warsaw

2008-04-17 TMT.Ventures’08 Kiev

2008-06-12 TMT.Communities’08 Warsaw

2008-09-24 TMT.Ventures’08 CEE

2008-11-19 TMT.Conference’08 Warsaw